КАЛЕЙДОСКОП

EURES в услуга на висококвалифицирани специалисти

13 септември 2013

В Бургас стартира кампания за набиране на млади български IT специалисти, пожелали да се реализират във фирми в Германия. Организатор на интервютата е Агенцията по заетостта, като член на мрежата за трудова мобилност EURES.

Детски хор „Звездици” при българите в Канада

11 септември 2013

Българската църква "Св.Стефан" в Истанбул на 115 години

10 септември 2013

Побратимяване на Кирсово, Молдова с Жеравна

09 септември 2013

20 години Асоциация на българите в Украйна

04 септември 2013