КАЛЕЙДОСКОП

Български празници във Валенсия

31 май 2012

Във Валенсия на 26 май се организират два празника. И двата са посветени на 24 май – Деня на българската култура и просвета и на славянската писменост: два празника в името на една идея и една мисия; два празника, които събират много хора – всеки със своя голям светъл ден и празник в сърцето и душата. Празнуват на 26 май със специално организирани тържества двете български училища във Валенсия – „Васил Левски” и „Родолюбие”. По обяд на 26 май честват светлия празник Асоциация „Прогрес” и българското училище „Васил Левски”, привечер, същия ден тържество правят асоциация „Бялата лястовица” и българското училище Родолюбие”. За празниците и общуването

24 май в Атина, Гърция

31 май 2012

Празнуват 24 май в Грац, Австрия

31 май 2012

24 май в Лион, Франция

30 май 2012

24 май в Дамаск, Сирия

30 май 2012