КАЛЕЙДОСКОП

Българи от Украйна в Габрово

17 август 2015

„Прародината ни вдъхва самочувствие”, така обозначиха от в.”Роден край”, Одеса пътуването през лятото в Габрово на преподаватели – бесарабски българи от Украйна в България. Пътуването се е осъществило благодарение на контактите на Всеукраинската асамблея на българите в Украйна и редакцията на в.”Роден край”, Одеса с Техническия университет в Габрово.

Българи търсят имоти в Гърция

17 август 2015

Българите в Аржентина милеят за българската култура и духовност

13 август 2015

Интересна и забавна математика предлагат в Чикаго

13 август 2015

Градим мостове. Рени, Украйна – Разград(2)

12 август 2015