КАЛЕЙДОСКОП

Избори 2016. Референдум 2016. Гласуване извън страната

17 септември 2016

ЦИК обявяви местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства въз основа списък на държавите и местата, в които Република България има разкрити дипломатически и консулски представителства, съгласно писмо вх. № към ПВР-04-10/13.09.2016 г. от Министерството на външните работи на Република България.

МВР противодейства на границата

16 септември 2016

Българска просвета и духовност в Нидерландия

15 септември 2016

От Париж.С традиции в изненадите

15 септември 2016

Произведения на Андрей Лекарски(Франция) на „Аполония”

13 септември 2016