КАЛЕЙДОСКОП

Българската духовност в Молдова

21 юни 2016

По повод една година от основаването и дейността на Асоциацията на учителите по български език в Република Молдова (АУБРМ) в Българската библиотека „Хр. Ботев” в гр. Кишинев се състоя отчетно събрание на организацията.

„Патиланско царство” в Чикаго. Вместо равносметка

21 юни 2016

Българска просвета и духовност в Торонто

20 юни 2016

Пикник в Чикаго

20 юни 2016

От Париж. Инициатива, която ще се превърне в традиция !

16 юни 2016