КАЛЕЙДОСКОП

Световна среща на българските медии в Тирана(1)

06 декември 2019

Националните български приоритети обсъждаха участниците в Петнадесетата световна среща на българските медии

Фестивал във Франкфурт на Майн. Традициите са живи…

04 декември 2019

8-о издание на форума „Македония 2025“

04 декември 2019

VІ Конференция за Западните покрайнини

03 декември 2019

Лидерите на страни от Западните Балкани на среща в Охрид

03 декември 2019