КАЛЕЙДОСКОП

Българска духовност във Великобритания

06 февруари 2017

С голяма радост Ви съобщаваме за откриване на новото неделно българско училище „Слънце“ на остров Уайт, Великобритания. Училището има за цел да поддържа българския дух, да запознава с традициите ни децата на българските семейства, живеещи тук. Искаме да е център, в който те да опознават българската култура, историята и красотата на родния език, да се възпитават в чувство на принадлежност към нашия народ, към прелестната ни природа и богатата ни култура.

Brexit. Решава Парламентът на Великобритания

06 февруари 2017

Коледни спектакли за българската общност в Сърбия

03 февруари 2017

При българите в Манхайм

02 февруари 2017

Българка от Германия с проекти в Южна Америка

02 февруари 2017