КАЛЕЙДОСКОП

Съвместни изяви на дружества на българите в Аржентина

12 ноември 2015

Волята за съвместна работа и сътрудничество между българските дружества в Аржентина, заявена на поредната среща на организациите през месец август т.г. в град Берисо, вече дава своите първи резултати. Ружка Николова - председател на културно дружество „Иван Вазов” в град Берисо взе участие в празника на емигранта в град Комодоро Ривадавия, провинция Чубут. Заедно с Ценка Генова - председател на културно дружество „Кирил и Методий” обмениха идеи относно своята дейност и приветстваха подписването на договор, с който местните власти отпускат помощ на организацията на сънародниците за построяване на втори етаж на тяхната сграда.

Площад „Сливен” в центъра на Мелитопол, Украйна

11 ноември 2015

Терновци в Украйна не забравят кои са и откъде са

11 ноември 2015

Изложба „Български фолклорни мотиви” в Индия

10 ноември 2015

Българска духовност в Париж

10 ноември 2015