КАЛЕЙДОСКОП

Избори 2016. Резултати. ЦИК

16 ноември 2016

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) 7 642 329 Б. Брой на СИК в района 12 340 В. Брой на СИК, предали протокол 12 340 Г. Брой на СИК, предали разпечатка - протокол от машината за гласуване 500 1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 6 848 311 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 171 808 3. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) и гласувалите машинно 3 540 829 3.а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина (сумата от числата по т. 3, буква „а“ от протоколите на СИК) 3 483 076 3.б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 3, буква „б“ от протоколите на СИК) 57 753

Референдум 2016. Резултати. Решение на ЦИК

16 ноември 2016

Избори 2016. Румен Радев/Илиана Йотова печелят изборите

14 ноември 2016

Земетресение в Гърция. Блок материали

14 ноември 2016

Избори 2016. Изборният ден в Чикаго

11 ноември 2016