КАЛЕЙДОСКОП

Български творци експонираха свои произведения в Париж

06 октомври 2016

В периода 6 – 30 септември двама български скулптори и една художничка представиха свои произведения в Париж.

Иван Николов, председател на КИЦ-Босилеград с награда на ЕП

05 октомври 2016

Българи от Украйна участници във фестивал в Каспичан

04 октомври 2016

От Грац. За обгрижването и светоусещането в живота…

04 октомври 2016

10 години възстановен храм в Звонци, Сърбия

03 октомври 2016