КАЛЕЙДОСКОП

24 май в Лисабон

09 юни 2016

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май бе отбелязан тържествено в Лисабон с поредица от прояви. В периода 24 - 25 май 2016 г., във Филологическия факултет на Лисабонския университет се проведе Десета международна конференция на иберо-сляванската асоциация CompaRes за сравнителни изследвания между славянските и иберийските езици и култури. Тази година темата на конференцията беше „Утопия и утопизъм”. В рамките на конференцията се проведе сесия на тема „Утопия и утопизъм: език, история и политика”, която беше водена от д-р Златка Тименова, лектор по български език. Акцент беше приносът на старобългарския език (черковно-славянски) за затвърждаване на християнската вяра сред южните славяни чрез разпространение на религиозните книги и други писмени текстове на кирилица. На конференцията присъстваха представители на дипломатическия корпус, студенти и преподаватели в Лисабонския университет.

24 май в Киев

09 юни 2016

24 май честват в Аржентина. Детски фолклорен фестивал

08 юни 2016

От региона на Валенсия. Сказание за духовността…

08 юни 2016

24 май празнуват в Солун

07 юни 2016