КАЛЕЙДОСКОП

Българин от Бразилия с книга за живота си и дарение

17 юни 2014

Зала 187 Библиотека Класическа филологии на Факултета по класически и нови филологии на СУ Св.”Кл.Охридски” бе ремонтирана. Това стана възможно благодарение на щедро дарение, направено от г-н Илко Минев от Бразилия. Илко Минев сподели в България, че за него и неговите деца е чест да правят дарения на университети. Сънародникът ни е възпитаник на СУ, в специалност „Германистика”. От дълги години живее в Бразилия.

Тържествен концерт в Лондон

13 юни 2014

Празник в Мадрид

13 юни 2014

Ден на Ботев във Виена

12 юни 2014

Изпращат учебната година Азбукарчетата в Лондон

11 юни 2014