КАЛЕЙДОСКОП

Издаване на български лични документи. Нови моменти

19 ноември 2019

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български лични документи/ПИБЛД/. Целта на направените промени е намаляване на административната тежест на гражданите.

In Memoriam: Тончо Карабулков(Франция)

19 ноември 2019

Родна реч в Чикаго

18 ноември 2019

Родова памет

18 ноември 2019

Българските туристи се увеличават

14 ноември 2019