КАЛЕЙДОСКОП

Резолюция на ЕП за свободното движение на хората в ЕС

27 януари 2014

Европейският Парламент прие резолюция, с която се противопостави на плановете на Великобритания да ограничи свободното движение и достъпа на българи и румънци до социалната система. Призовават се държавите членки да спазват разпоредбите на Договорите на ЕС и да гарантират принципите на равенство. ЕП се противопоставя на всякакви предложения за определяне на максимален брой мигранти в ЕС. Евродепутатите апелират към това ЕК и държавите-членки да осигурят стриктно прилагане на правото на Съюза, за да се гарантира, че всички работници от ЕС биват третирани еднакво.

ЕС с нови насоки за социалните помощи за мигранти

27 януари 2014

Кръгла маса за Български мемориален парк в Чикаго

24 януари 2014

Германия се нуждае от мигранти

24 януари 2014

Празник и концерт в Мадрид

23 януари 2014