КАЛЕЙДОСКОП

10 години възстановен храм в Звонци, Сърбия

03 октомври 2016

На 17 септември 2016 г. в българското село Звонци, община Бабушница, Сърбия беше тържествено отбелязана 10-годишнината от въстановяването и преосвещаването на православния храм „Св. Пророк Илия”.

Българска просвета и духовност в Чикаго

03 октомври 2016

Каймак-Чалан. Памет. Блок материали

30 септември 2016

Унгарско-българското списание "Хемус" става на 25 години

30 септември 2016

От Лондон. Референдум 2016

30 септември 2016