КАЛЕЙДОСКОП

Български учители в Испания разискват нови решения при преподаването

01 октомври 2013

Свидетели сме на непрестанно нарастване на броя на българските училища в чужбина, което иде да покаже нарастващата нужда от тях. Въпреки че се организират често на хиляди километри от Родината, основните функции на тези школа са образователната и възпитателната. Изпълнението на фундаментална им цел – съхраняване на българската идентичност сред младото поколение, налага изпълнението на редица задачи, сред които особено важно място заема професионалното развитие и израстване на педагогическите специалисти.

България представя тракийски съкровища в Москва

01 октомври 2013

Празник без предели в Ню Йорк

01 октомври 2013

Родна реч звучи в Калифорния

27 септември 2013

Париж. Началото на новата пътека

27 септември 2013