КАЛЕЙДОСКОП

Кина Бъговска (Чикаго) за пътя от идеята до творческата реализация…

19 юли 2013

Кина Бъговска е българска художничка в Чикаго. Създала е колекция от рисунки, озаглавена „Свещено и лично”. Пътува в България, за да представи новия си проект.

Силата на българския дух в Украйна

17 юли 2013

Взаимодействие на сънародниците с местната администрация в Кастельон, Испания

16 юли 2013

XVIII Дни на Българската Култура във Вроцлав. Проявите през м.юни

16 юли 2013

XVIII Дни на Българската Култура във Вроцлав. Проявите през м.май

15 юли 2013