КАЛЕЙДОСКОП

България приветства признаването на българското малцинство в Албания

18 октомври 2017

България приветства признаването на българското малцинство в Албания

Албания призна българското национално малцинство

18 октомври 2017

Изучаването на роден език в Украйна

17 октомври 2017

Максим Божилов от Канада с престижен приз

17 октомври 2017

Родно слово и българска духовност в Украйна

16 октомври 2017