КАЛЕЙДОСКОП

Българска вечер в региона на Вроцлав, Полша

25 ноември 2014

Сдружението „Приятели на България”организира във Вроцлав и региона ред прояви, свързани с представянето на българската духовност и култура. Една от инициативите, състояла се на 17 октомври, бе запознаването на жителите на Олешница с българската история, природните и културните забележителности.

Галерия на българските художници в Унгария

25 ноември 2014

Крисия, Хасан и Ибрахим си дойдоха от Малта уморени, но щастливи

19 ноември 2014

Концерт на FinnoBalkanVoices в Хелзинки

19 ноември 2014

Живка Шамлиева(Париж) във вечер на музиката и словото

18 ноември 2014