КАЛЕЙДОСКОП

EС финансира реформи в образованието в Украйна

24 септември 2019

Украйна ще получи 58 милиона евро от ЕС за реформи в образованието

Анимация на Теодор Ушев включена във фестивал в Торонто

19 септември 2019

Театър от Враца участва във фестивал в Северна Македония

19 септември 2019

Северна Македония. Цветовете на независимостта

18 септември 2019

От Чикаго. Игри с таблет или игри свързани с преживяване

18 септември 2019