КАЛЕЙДОСКОП

Изследователска дейност на българистите в Молдова

21 юли 2022

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ НА РАБОТНА СРЕЩА В МУЗЕЯ В БЕШАЛМА

Царибродски танцьори с награда от фолклорен фестивал

20 юли 2022

Донка Николова с книга „Моите срещи с духа на Цариброд“

20 юли 2022

Срещи на нашите учени в Страсбург за спора с РСM

19 юли 2022

Преклониха се пред подвига на Ботев в Кишинев

19 юли 2022