КАЛЕЙДОСКОП

Престижен форум във Франкфурт на Майн

16 февруари 2018

Първа конференция на българските училища в Германия

Българска духовност в UK

16 февруари 2018

Мултимеден урок за Ботев в Чикаго

14 февруари 2018

От Чикаго. Нова година – нов късмет

14 февруари 2018

Брекзит. Особености на преходния период

13 февруари 2018