КАЛЕЙДОСКОП

Български танци в Брюксел

04 май 2018

През май предстоят няколко прояви, вкоито ще се включи българският Клуб за народни танци „На хорото”-Брюксел. Клубът се е превърнал в средоточие на родолюбие и българска национална културна идентичност.

Изложба на икони и скулптури във Венеция

04 май 2018

VI-ти Пиано Фестивал в Чикаго

03 май 2018

Български фолклор в Скопие

03 май 2018

Празник за буквите х4 във Виена

02 май 2018