КАЛЕЙДОСКОП

Среща в българското посолство в Копенхаген

30 април 2018

Втората половина на м. март в посолството на Република България в Копенхаген бе проведена среща на посланика на Република България Н.Пр. Руси Иванов с ученици от трета образавателнастепен от гимназията в Грьове.

Голямото българско хоро на Grand Place в Брюксел

27 април 2018

България посреща България в сърцето на Лондон

26 април 2018

Жесток Инцидент в Торонто. Блок материали

26 април 2018

Представяне на сборник в Рим

24 април 2018