КАЛЕЙДОСКОП

Българска Коледа в Америка

30 януари 2018

Българска Коледа в Америка

На Рождество Христово сред българите в Чикаго

30 януари 2018

Коледа в Босилеград

29 януари 2018

Брекзит. Симптоми на разочарование в UK

29 януари 2018

Почит към Христо Ботев в Мадрид

24 януари 2018