КАЛЕЙДОСКОП

Разговори за бизнес в БКИ – Скопие

04 януари 2023

В Българския културно-информационен център в Скопие се проведе среща на представители на българския бизнес в Северна Македония

Олимпиада по български език и литература в Болград

03 януари 2023

Българска църква във Финикс

03 януари 2023

20 години ПБНУ „Св. Иван Рилски“ – Мадрид

22 декември 2022

Рождественски спектакъл в Чикаго

22 декември 2022