КАЛЕЙДОСКОП

Флашмоб в Кишинев

08 юли 2019

Флашмоб в Кишинев

Срещи със зам.-председателя на Арженстинско-българска фондация

04 юли 2019

Родолюбие в UK

03 юли 2019

5-ти изпит за Печат за двуезичност в Чикаго (Seal of Biliteracy)

03 юли 2019

Родолюбие в Нидерландия

02 юли 2019