КАЛЕЙДОСКОП

При българите в Болград. Административна реформа

03 септември 2018

В Болград премина заседание с участие на депутати на селски, градски и районни депутати от Болградски район, касателно създаването на територията на района обединени териториални общини. В Украйна Законът «За доброволно обединение на териториалните общини» влезе в сила от 05.02.2015, с който започна реформата на местното самоуправление, децентрализация на властта по пътя на доброволното обединение на териториалните селски и градски общини. Посочената реформа предизвиква нееднозначно мнение в различните региони в страната.

Ивайло Диманов винаги ще се завръща в Рим

03 септември 2018

Среща на УС на АБУЧ с омбудсмана Мая Манолова

31 август 2018

При българите в Сърбия. Медиен форум

31 август 2018

При българите в Париж. In Memoriam: Никола Манев

29 август 2018