КАЛЕЙДОСКОП

Eвроизбори 2019 в България

29 май 2019

На 26 май 2019 година в България се състояха избори за депутати в Европейския парламент. Изборите трябваше да излъчат 17 български евродепутати. Всяка партия или коалиция, която преминаваше бариерата от 5,88%, получаваше възможност да изпрати свои депутати в Страсбург.

40% са използвали преференцията

29 май 2019

Евроизборите и Европейският парламент в ключови числа

28 май 2019

Българите в чужбина гласуват

28 май 2019

Евроизбори 2019. Социолозите. Паралелно преброяване

27 май 2019