КАЛЕЙДОСКОП

Асоциацията Los Bulgaros предложи филм за 3 март в Аржентина

21 март 2018

Атрактивен начин за популяризирането на родната култура е чрез езика на киното. Сред дейностите на Асоциацията Los Bulgarois, основана от Ася Иванова и Иван Цанков, в мултимедийната сфера е включено продуцирането и създаването на документални филми.

3 март отбелязаха в Мидранд, РЮА

20 март 2018

З март в Йорет де Мар, Испания

20 март 2018

3-ти март в Грац

19 март 2018

Паметен Юбилей на Българското училище в Будапеща

19 март 2018