КАЛЕЙДОСКОП

Форум в Чикаго

21 април 2016

Вторият форум на българските училища в Западното полукълбо, ще се проведе на 23 и 24 април 2016г. в Чикаго, под патронажа на вицепрезидент Маргарита Попова . Форумът има за цел да обедини усилията на българските общности в тази част на света в запазването и популяризирането на българския език и националните ценности зад граница в едно с държавната политиката на България в тази посока. Главните теми на форума обхващат въпроси, отнасящи се до откриване, организация, управление и финансиране на български училища зад граница; прилагането на новите образователни стандарти и учебни програми в училищата в чужбина; ролята на дистанционното обучение, както и някои съвременни аспекти и алтернативи в обучението по български език и литература и история на България зад граница.

Визи и комуникация

21 април 2016

Международния ден на детската книга отбелязват и във Валенсия

20 април 2016

Българи на риболовен турнир в Канбера

20 април 2016

Международния ден на детската книга отбелязват в Мадрид

19 април 2016