КАЛЕЙДОСКОП

Брекзит. Миграцията

15 октомври 2018

По време на вечеря в сряда държавните и правителствени ръководители ще оценят напредъка в намаляването на броя на нелегалните мигранти в сътрудничество с трети страни. В четвъртък във формат ЕС-27 (без Великобритания) те ще обсъдят хода и следващите стъпки в преговорите за Брекзит.

Юбилейни тържества в Болград

12 октомври 2018

Преселниците в Болград. Гимназията

11 октомври 2018

Ураганът "Майкъл"във Флорида

11 октомври 2018

Храмът в Болград. Изграждане и освещаване

10 октомври 2018