КАЛЕЙДОСКОП

Правата на ЕU гражданите след Брекзит. Платформа

09 юли 2018

Онлайн платформа "Ти и "Брекзит", предлагаща решения на казусите на българските граждани в сферата на образованието и трудовите права във Великобритания, вече е готова.

При българите в Кастилия и Леон, Испания

09 юли 2018

Български културни прояви в Скопие и Виена

06 юли 2018

При българите в Америка. Събор

06 юли 2018

Българска духовност в Аржентина. Адриана Будевска

06 юли 2018