КАЛЕЙДОСКОП

Бесарабските българи имат запазен език, фолклор, песни

09 ноември 2022

Бесарабските българи имат запазен език, фолклор, песни, обичаи...

Кайраклия празнува с изложба и концерт с български фолклор

08 ноември 2022

Българското неделно училище в Терновка

08 ноември 2022

Художникът Иван Ненов в Задунаевка

07 ноември 2022

Обучението по български език в Комрат

07 ноември 2022