КАЛЕЙДОСКОП

Концерти за българите в Болград

28 юни 2018

На 12 юни в Сливен и на13 юни в Нова Загора се проведоха два концерта с благотворителен характер за набиране на средства в подкрепа на Болградската гимназия в Украйна. Организатор на концерта в Сливен беше община Сливен, с кмет г-н Стефан Радев и фондация „Българска памет”, с председателг-жа Анна Колева.

При българите в Измаил

28 юни 2018

При българите в Чикаго

26 юни 2018

Международни младежки състезания „Западни Балкани”

26 юни 2018

При българите в Австрия

25 юни 2018