КАЛЕЙДОСКОП

От Чикаго. Кина Бъговска: Спомен за мама

05 август 2019

Събуди ме шумът от шевната машина на мама. Май че никой в къщата не спеше, освен татко. Ние със сестра ми бърборехме до късно, нали е лято, после тя заспиваше първа и се събуждаше първа. Аз се въртях и се опитвах да си представя новия си живот в София, бях приета в Художествената гимназия. Щом получихме съобщението, майка стоеше до късни нощи, за да ме приготви.

Президентът Румен Радев се срещна с българи в Хърватия

01 август 2019

Васил Левски отбелязват в Битоля

01 август 2019

Децата в Босилеград почетоха Васил Левски

31 юли 2019

Инициатива Памет в Босилеград

31 юли 2019