КАЛЕЙДОСКОП

Български фестивал на изкуствата в Канада

21 април 2017

Български фестивал на изкуствата в Канада

Референдум в Турция. Блок материали

20 април 2017

BG ученици от Париж в Европарламента в Брюксел

20 април 2017

Представяне на големи български поети в Аржентина

19 април 2017

От Чикаго. Проект „Малки късчета България“

19 април 2017