КАЛЕЙДОСКОП

Младежки форум на малцинствата в Молдова

28 октомври 2019

Делегация от град Тараклия участва в Младежки форум на националните, етническите, езиковите и религиозните малцинства на Молдова

Социолозите за Брекзит

28 октомври 2019

Местни избори. Социолозите

24 октомври 2019

Проф. Иван Илчев за дейността на Българо-македонската комисия

24 октомври 2019

Български учители посетиха Болградската гимназия

23 октомври 2019