КАЛЕЙДОСКОП

„Малката България” в Чикаго

29 август 2017

В продължение на осем седмици лятната Чуднотека „Малката България 2017“ отваряше врата към една истинска малка България в района на Чикаго и близките предградия. Този единствен по рода си детски лагер даде възможност на децата, които не ходят в България през лятната ваканция, да се почувстват по-наблизо до родината и да общуват на български език. Повече от шестдесет деца на възраст от две до дванадесет години не само се забавляваха, пяха и играха на български, но и обогатиха знанията си за родината, за фолклора и за изкуствата на България.

Юбилейна конференция на българските училища в чужбина

29 август 2017

Паметник на Христо Ботев в Аржентина

24 август 2017

Салон за българска култура и деховност в Чикаго

24 август 2017

Терор в Барселона. Блок материали

23 август 2017