КАЛЕЙДОСКОП

Из живота на българите във Франкфурт на Майн

17 септември 2020

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ – Франкфурт на Майн 2020-2021 учебна година

Из живота на българите в Дармщад. Хайде на училище!

16 септември 2020

Flash Back. Германската мечта на видинските роми

16 септември 2020

Петър Филипов има TV предаване в Касел

15 септември 2020

Лекари във Вашингтон: Малките – суперразпространители?

15 септември 2020