КАЛЕЙДОСКОП

Дискусия в Брюксел

29 януари 2020

Участие на наши ученици в дискусия по тема ,, Европа и климатичните промени“ на 03.12.2019г.

Коледно тържество в Босилеград

28 януари 2020

Българска делегация в Босилеград

28 януари 2020

Имиграционната система след Брекзит

27 януари 2020

Брекзит. График на договаряне на споразумения

27 януари 2020