КАЛЕЙДОСКОП

Втори български фестивал в Монреал

11 юни 2019

На 11 май 2019 г., по инициатива на канадско-българския културен център „Зорница“, бе организиран Втори български фестивал в Монреал.

Брекзит. Оставка на Мей. Блок материали

11 юни 2019

«Бесарабия FOLK» в Украйна

10 юни 2019

Празник в Тараклия

10 юни 2019

Богота – София. Контакти и взаимодействия

07 юни 2019