КАЛЕЙДОСКОП

Международна изложба на мартеници в Рим

28 април 2022

Българчета участваха в международна изложба на мартеници в Рим

ЮЗУ завери служебно семестъра на студентите от Украйна

27 април 2022

„Добруджа: древност и магия“ в Център „Българика“-Чикаго

27 април 2022

Украински студенти в Плевен получиха подкрепа от ВУЗ-а

26 април 2022

Кристиан Костов след втория сблъсък с COVID

26 април 2022