КАЛЕЙДОСКОП

Юбилейни тържества в Болград

12 октомври 2018

Юбилейните тържества на Болградската гимназия «Георги Раковски»

Преселниците в Болград. Гимназията

11 октомври 2018

Ураганът "Майкъл"във Флорида

11 октомври 2018

Храмът в Болград. Изграждане и освещаване

10 октомври 2018

Македония на кръстопът

10 октомври 2018