КАЛЕЙДОСКОП

24 май в Мадрид. Видео „Посланието на Кирилицата”

25 юни 2020

24 май в Мадрид. Видео „Посланието на Кирилицата”

Онлайн обучение в Чикаго

25 юни 2020

Вести от Мексико.Туристи благодарят на посолството

24 юни 2020

Българският национален празник в Мексико сити

24 юни 2020

Българката в Италия Свилена Панова разказва…

23 юни 2020